Vedtægter


Gældende vedtægter for Betonvarekontrollen af 2017-02-07.