Vedtægter


Gældende vedtægter for Betonvarekontrollen af 2020-02-10.