Historie

BVK er oprettet i 1941 af Stads- og Havneingeniørforeningen (nu Kommunalteknisk Chefforening) og Landsforeningen Dansk Betonvare-Industri (nu Dansk Beton).

Pr. 29. september 1987 videreførtes BVK med de oprindelige stifteres samtykke som en frivillig kontrolordning, anerkendt af Dansk Ingeniørforening (nu Ingeniørforeningen i Danmark, (IDA)).

Med IDA's nedlæggelse af PU 22 (IDA's permanente udvalg for frivillige kontrolordninger) ved årsskiftet 2001/-02 videreføres BVK som kontrolordning godkendt af de fire instanser nævnt under pkt. 2.4 og med vedtægter af 2003-06-01 (nu vedtægter af 2017-02-07).

Læs mere

Formål

BVK har til formål

  • at udbyde og gennemføre overvågning/inspektion af produkter og produktionsstyringssystemer hos virksomheder inden for betonvarebranchen;
  • at udbyde og gennemføre overvågning/inspektion af aktiviteter i relation til ovennævnte, fx prøvningslaboratorier og it-hjælpeværktøj.

Desuden kan BVK på opfordring fra medlemmerne bistå ved koordinering af aktiviteter i relation til medlemmernes fællesprojekter/-interesser. Sådanne aktiviteter med tilhørende økonomi vil løbende blive oploadet på Netgroup.

 

Læs mere

Organisation

Kontroludvalget udgør Kontrolordningens styrende organ. Kontrolordningen består af et kontroludvalg og et sekretariat. Kontroludvalget består af 8 medlemmer. Udvalget er underlagt gældende vedtægter for BVK. I alt 4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af de fire medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen. Fire medlemmer og en suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab (virksomhedsrepræsentanterne). 

Kontroludvalgets sammensætning med tilhørende telefonnumre fremgår af fanen "Kontroludvalg".

 

Læs mere

Vær opmærksom på!

FØR du køber betonvarer

Læs mere

Bistand vedr. kvalitet

Uenighed mellem køber og leverandør/producent af trekantmærkede betonvarer - få bistand af Betonvarekontrollen.

Læs mere

Modstandsdygtige betonrør

Projekt - Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II
Projektperiode november 2016 - december 2019

Læs mere

Blokstensmaskine

Teknologisk Institut råder over et state-of-the-art tørbetonlaboratorium.

Læs mere