name

Bistand vedr. kvalitet

Hvad kan jeg få hjælp til?


Hvis du som forbruger har købt trekantmærkede betonvarer, som du mener, ikke opfylder varedeklarationen, relevante standarder eller ikke er af god handelsmæssig kvalitet, skal du først rette henvendelse til leverandøren/producenten, som vil være behjælpelig med at afhjælpe forholdene.

Skulle den situation opstå, at der ikke kan opnås enighed mellem dig og leverandøren/producenten, kan du som køber af trekantmærkede betonvarer få bistand fra Betonvarekontrollen ved at udfylde formularen og sende den til Betonvarekontrollen på e-mail (bvk@teknologisk.dk).

Vi vil tilstræbe at vende tilbage til dig inden for 2-3 arbejdsdage efter, at vi har modtaget kr. 1500,- (inkl. moms) til dækning af vores administrationsomkostninger i forbindelse med den indledende sagsgennemgang. Beløbet skal overføres til Danske Bank, reg.nr. 4448 kontonummer 0001063170 (HUSK at oplyse navn og adresse eller evt. anden identifikation).

Såfremt du ønsker yderligere undersøgelse, aftales omfang og pris nærmere.

Udfyld og indsend formular "Bistand vedr. kvalitet" til bvk@teknologisk.dk

Du skal være opmærksom på, at vi desværre ikke kan hjælpe dig, hvis dit spørgsmål vedrører et produkt, som ikke er trekantmærket. Du kan i så fald søge bistand hos Teknologisk Institut, Betoncenteret.