Afløbsprodukter med K-mærke


Ifølge DS 2420-1 Betonrør – supplement til DS/EN 1916 og DS 2420-2 Betonnedgangs- og inspektionsbrønd – supplement til DS/EN 1917, skal produkterne mærkes med symbolet ”K”, hvis der er tale om individuelt emne fremstillet og mærket efter kundens ønske.

Ifølge S-472 Betonvarer og brolægning blev K-mærkning af produkter oprindeligt indført i det nationale anneks til DS/EN 1916 og DS/EN 1917 med det formål at kunne adskille specialproducerede produkter fra producenternes standardprodukter, og således minimere risikoen for fejlindbygning på byggepladsen.

Da kloaksystemer ofte er komplekse, er der ofte mange produkter, der produceres specielt til det aktuelle projekt efter kundens og slutbrugerens ønsker. Der vil sandsynligvis kunne opstå situationer, hvor det vil være svært at afgøre om et specialproduceret emne er en skærpelse eller en lempelse i forhold til kravene i standarden, og i mange situationer vil det nok ikke være muligt af definere.

Producenten bør derfor ved K-mærkning i hver enkelt tilfælde vurdere, om intentionen med standarden anses for opfyldt for det efter kunden og slutbrugerens ønsker specialproducerede produkt.