name

AkvaVejen

Projektstart maj 2014. Projektafslutning oktober 2017.


AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder. AkvaVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vandet hurtigt drænes fra oplandsarealerne og kan magasineres i vejens bærelag, som har en høj hulrumsprocent. AkvaVejen afkobler helt det pågældende oplandsareal fra de offentlige ledninger og frigør således kapacitet i disse.

AkvaVejens infiltrationshastighed og magasinvolumen sikrer, at serviceniveauet lokalt forbedres markant. Vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af flere brønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

Målet med konceptet er:

 • At afhjælpe spidsbelastningen på eksisterende afløbssystemer.
 • Skybrudssikre lokaliteten uden at optage ekstra plads i bymiljøet.
 • Rense vandet, så det kan nedsives eller anvendes lokalt.
 • Anvende regnvandet til rekreative og landskabsarkitektoniske projekter.

Deltagere:

 • Teknologisk Institut 
 • NCC Industry A/S
 • Københavns Kommune
 • HOFOR
 • Tårnby Kommune
 • Tårnby Forsyning
 • Markedsmodningsfonden